Missie/visie

ScivA Networks is jouw betrouwbare partner voor vaste en mobiele spraak- en datacommunicatie.

Onze missie is om jou blijvend te adviseren en je communicatie “SCIVA-proof” te maken. Daarbij denken wij aan:

• S - Stroomlijnen van communicatiemiddelen en diensten

• C - Change management en service verlenen

• I - Installatie en Implementatie van visie en policies

• V - Vaste contactpersonen

• A - Analyses en advies aan de hand van de TelecomScan of Spiegelfactuur


Voor commerciële organisaties

Ons streven is om jouw commerciële organisatie te helpen aan meer winstgevende omzet. Door inzet van diensten, apparatuur en applicaties, en de wijze waarop je werknemers communiceren met opdrachtgevers, valt jouw organisatie meer op. Snel, correct en adequaat, tegen zo voordelig mogelijke tarieven. Onze medewerkers nemen het portfolio van aanbieders met je door, stemmen policies af en maken duidelijke afspraken voor de toekomst.


Voor dienstverlenende organisaties

Zijn wij de partner die met je afstemt hoe je, door inzet van telecommunicatiediensten, -apparatuur en -applicaties, de dienstverlening naar afnemers toe kunt optimaliseren. Efficiënt en tegen zo voordelig mogelijke tarieven.


Voor zorginstellingen

Met zorginstanties stemmen wij af hoe door inzet van telecommunicatiediensten, hardware en applicaties de dienstverlening naar cliënten kan worden geoptimaliseerd, en hoe door inzet van moderne communicatiemiddelen de leefbaarheid van jouw cliënten verbetert. Zo zullen je cliënten de betrokkenheid nog beter ervaren!

Onze missie is daarnaast om jouw zó enthousiast te maken over onze dienstverlening, dat je ons met een gerust hart kunt aanbevelen bij relaties in je netwerk. Zo kunnen we met overtuiging zeggen: Briljant in telecomland!